mail    
           
           
  PrivacyLegal        
           
  HOME AVG - Wettekst WP-29 Opinions  
             
             
                   
    TOEZICHTHOUDER    
             
             
  De AVG definieert de 'toezichthouder' als volgt:  
             
 

Artikel 4 sub 21 AVG:

         
             
 

‘Een door een lidstaat ingevolge artikel 51 ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie.’

 
     
 

Artikel 51 van de AVG bepaalt verder dat elke lidstaat aan een (of meerdere) onafhankelijke overheids-instanties de verantwoordelijkheid opdraagt om toezicht te houden op de toepassing van de AVG om de grondrechten en fundamentele vrijheden van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens te beschermen en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Unie te vergemakkelijken.

 
     
 

De toezichthoudende organen hebben – onder meer – als taken tot het monitoren en handhaven van de AVG,  het bevorderen van de bekendheid met en het inzicht in de risico’s, regels waarborgen en rechten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens, het adviseren van de nationale overheid, het informeren van Verantwoordelijke en Verwerkers van hun wettelijke plichten, het behandelen van klachten van betrokkenen, organen, organisaties of verenigingen, het samenwerken met andere toezichthouders, het verrichten van onderzoeken naar de toepassing en werking van de AVG;

 
             
             
 

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met houden van toezicht op de naleving van de privacy wetgeving. Hieronder volgt een overzicht van de toezichthoudende autoriteiten in de overige EU-lidstaten:

 
     
 
België Commission de la protection de la vie privée www.privacycommission.be
Bulgarije Commission for Personal Data Protection  www.cpdp.bg
Croatië Croation Personal Data Protection Agency www.azop.hr
Cyprus Commissioner for Personal Data Protection www.dataprotection.gov.cy
Denemarken Datatilsynet www.datatilsynet.dk
Duitsland Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit www.bfdi.bund.de
Estland Estonian Data Protection Inspectorate www.aki.ee/en
Finland Office of the Data Protection Ombudsman www.tietosuoja.fi/en
Frankrijk Commission Nationale de l'Informatique et des Liberté - CNIL www.cnil.fr
Griekenland Hellenic Data Protection Authority www.dpa.gr
Hongarije Data Protection Commissioner of Hungary www.naih.hu
Ierland Data Protection Commissioner www.dataprotection.ie
Italië Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it
Letland Data State Inspectorate www.dvi.gov.lv
Litouwen State Data Protection www.ada.lt
Luxemburg Commission Nationale pour la Protection des Données www.cnpd.lu
Malta Office of the Data Protection Commissioner www.dataprotection.gov.mt
Nederland Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Oosterijk Österreichische Datenschutzbehörde www.dsb.gv.at
Polen The Bureau of the insepctor General for the Protection of Personal Data - GIODO www.giodo.gov.pl
Portugal Comissão Nacional de Proteccão de Dados - CNPD www.cnpd.pt
Roemenië The National Supervisory Authority for Personal Data Processing www.dataprotection.ro
Slowakije Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic www.dataprotection.gov.sk
Slovenië Information Commissioner www.ip-rs.si
Spanje Agencia de Protección de Datos www.agpd.es
Tsjechië The Office for Personal Data Protection www.uoou.cz
Verenigd Koninkrijk The Information Commissioner's Office ico.org.uk
Zweden Datainspektionen www.datainspektionen.se