mail    
           
           
  PrivacyLegal        
           
  HOME AVG - Wettekst WP-29  
             
             
                   
    CHECKLIST    
             
             
  Verantwoordelijke / Verwerker   Uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming volgt een significante rol- en risicoverdeling tussen de Verwerkings-verantwoordelijke en de Verwerker. Voor organisaties is aldus relevant of zij gekwalificeerd dienen te worden als Verwerkings-verantwoordelijke of Verwerker.