mail    
           
           
  PrivacyLegal        
           
  HOME AVG - Wettekst WP-29 Opinions  
             
             
                   
    PERSOONSGEGEVENS    
             
 

De AVG definieert 'Persoonsgegevens' als volgt:

 
             
 

Artikel 4 sub 1 AVG:

         
             
 

‘Alle informatie over een ge├»dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden ge├»dentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.’

 
     
 

Een Persoonsgegeven is informatie die direct over een persoon gaat op basis waarvan die persoon te identificeren is, of het is informatie die niet direct een persoon kan identificeren, maar op basis waarvan de identiteit van de betreffende persoon te herleiden is.

 
   
     
 

De definitie van Persoonsgegeven omvat niet alleen geschreven informatie, maar omvat ook informatie zoals beeldmateriaal en geluidsopnamen.

 
     
 

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en postcodes met huisnummers.

 
     
 

Opgemerkt wordt dat bijvoorbeeld een kentekennummer niet direct de kracht hoeft te hebben om een persoon te identificeren. Als men een lijst maakt van kentekennummers met daarbij de merken van auto’s zal dat onvoldoende informatie verschaffen over de persoon die in de auto rondrijdt. Het kentekennummer zal in dat geval niet snel als Persoonsgegeven gekwalificeerd kunnen worden. Wanneer men die informatie echter koppelt aan een geboortedatum of een telefoonnummer, dan zal het kentekennummer mogelijk wel als Persoonsgegeven kunnen worden gekwalificeerd. De context waarin een gegeven wordt gebruikt en de verbanden met overige gegevens zijn relevant voor de vraag of de informatie de kracht heeft een persoon te identificeren.