mail    
           
           
  PrivacyLegal        
           
  HOME AVG - Wettekst WP-29 Opinions  
             
             
                   
    BETROKKENE    
             
 

De AVG definieert de 'Betrokkene' als volgt:

 
             
 

Artikel 4 sub 1 AVG:

         
             
 

De Betrokkene wordt gedefinieerd als een ‘ge├»dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’.

 
     
     
 

Uit de definitie volgt dat een rechtspersoon als een B.V. of een N.V. niet als Betrokkene wordt aangemerkt door de AVG. Wel zou een eenmanszaak onder de reikwijdte van Betrokkene vallen, nu een eenmanszaak onder omstandigheden vereenzelvigd kan worden met de natuurlijke persoon.

 
     
 

Opgemerkt dient te worden dat een overleden persoon niet als Betrokkene wordt gekwalificeerd.